Gyrrwr Bws/Coets PSV

Abertawe
£200 yr wythnos
Rhan-amser 12-15 awr yr wythnos
27/03/2019

Rydym yn recriwtio ar gyfer Gyrrwr Bws/Coets i ymuno â chwmni coetsys annibynnol sy’n gweithredu gwasanaeth bws yn bennaf i ysgolion yn yr ardal, ynghyd â gwaith preifat. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gyfle i gael ei fwcio ar gyfer hurio preifat i bob achlysur a rhaid sicrhau bod diogelwch teithwyr yn hollbwysig. I gael ei ystyried ar gyfer y rôl, rhaid i’r ymgeisydd delfrydol feddu ar drwydded PSV, bod yn 21 oed neu hŷn (at ddibenion yswiriant), yn gallu dechrau am 7:30am a chael gwiriad DBS. Yn ogystal â hyn, rhaid i’r unigolyn ddangos ei fod yn ddymunol, yn groesawgar ac yn gyfeillgar.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar  01792 284450.

Rhif Adnabod y Swydd: JB50