Gweithredwr Prynu

Port Talbot
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
9:00am – 5:00pm Dydd Llun i ddydd Gwener
29/05/2019

Rydym yn recriwtio ar gyfer Gweithredwr Prynu Cynorthwyol i ymuno â thîm proffesiynol a chyfeillgar sy’n darparu dillad a dillad gwaith. Pwrpas y rôl yw bod yn gyfrifol am sicrhau bod archebion yn cael eu gosod gyda’r cyflenwyr cywir, gan wneud yn siŵr eu bod yn cael eu derbyn ar amser ac yn llawn. Bydd cyfrifoldebau’n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i wirio ansawdd nwyddau cyflenwyr, dosrannu nwyddau i feysydd perthnasol busnesau, codi materion ansawdd gyda chyflenwyr perthnasol a rheoli archebion a nwyddau sy’n cael eu dychwelyd.

 

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP154