Gweithredwr Cynhyrchu

Fforestfach, Abertawe
£7.84 yr awr
Dydd Llun – dydd Iau 8am – 4:30pm ac 8am – 3:30pm ar ddydd Gwener (Gall fod rhywfaint o weithio sifftiau’n ofynnol)
Dyddiad cau: I’w gadarnhau

Mae cwmni DU yn Abertawe sy’n cynhyrchu mecanweithiau codi a mynd yn ôl safonol a phwrpasol am recriwtio Gweithredwr Cynhyrchu. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio mewn adrannau gwahanol, gan gynnwys meysydd Rhybedio, Torri a Gwasgu Metal, Cotio â Phowdr a Gwaith Cydosod. Mae profiad ym maes gwaith cynhyrchu/mewn ffatri’n ddymunol iawn ar gyfer y rôl ond nid yw’n hanfodol oherwydd darperir hyfforddiant llawn. Mae’r rôl hon yn un drom felly rhaid bod yn weithgar a gallu canolbwyntio ar fanylion. Bydd hefyd gennych sgiliau rhifedd a llythrennedd da er mwyn gwirio ansawdd. Mae datblygu gyrfa pellach ar gael i’r ymgeisydd llwyddiannus

Am ragor o wybodaeth ac i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Contact: Daniel Parvin

Job ID: DP17