Gweithiwr Prosiect (Dwyieithog)

Abertawe
£16,425 – £18,250
35 awr yr wythnos (cyfnod mamolaeth)
23/01/2019

Rydym yn chwilio am weithiwr prosiect i weithio mewn cwmni teuluol sefydledig sy’n ymwneud â thai. Diben y swydd yw cydnabod a darparu cymorth i denantiaid gan sicrhau amgylchiadau byw pleserus iddynt. Bydd gofyn i chi fod yn gyfrifol am asesu a darparu cymorth, darparu cyngor a chymorth ar sut i sefydlu cartref newydd, cefnogi tenantiaid drwy hyrwyddo annibyniaeth, nodi gofyniadau cynnal a chadw a dyletswyddau eraill.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn onest, ddibynadwy ac yn gallu cyfathrebu yn y Saesneg ac yng Nghantoneg.

Am fwy o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y swydd, cysylltwch â ni ar 01792 284450 neu danfonwch e-bost i info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP101