Gweithiwr Cynhyrchu Gwydr Pensaernïol

Port Talbot
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Amser llawn
19/06/2019

Rydym yn chwilio am Weithiwr Cynhyrchu Gwydr Pensaernïol i ymuno â sefydliad sy’n arbenigo mewn gweithgynhyrchu gwydr o ansawdd uchel. Pwrpas y rôl yw prosesu dyluniadau a mathau o wydr sydd wedi eu cynllunio i gario pwysau. Mae ein cleient yn chwilio am unigolyn sydd â dealltwriaeth fecanyddol ac yn deall sut i weithio â pheirianwaith cymhleth. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gorfforol ffit gan y bydd y rôl yn cynnwys cario pwysau trwm. Bydd hefyd gan yr ymgeisydd delfrydol sgiliau rhifedd a llythrennedd ardderchog a gwybodaeth TG gryf (bydd CAD yn fuddiol). Dyma gyfle gwych i unigolyn sy’n edrych i wella ei sgiliau trwy ddatblygu.

 

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch
01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP163