Gweithiwr Cymorth

 Abertawe
 £7.83 yr awr
 Patrymau shifft amrywiol
25/09/2018

Mae’r cwmni Cydweithredol Gofal Cymdeithasol mwyaf yng Nghymru yn recriwtio Gweithwyr Cymorth i ymuno â gwasanaeth newydd cyffrous yn Abertawe. Mae hwn yn gyfle gwych i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl a meithrin cydberthnasau cymunedol cryf mewn ardal newydd sbon. Drwy ddarparu cymorth i bobl ag anableddau dysgu, anghenion iechyd meddwl, pobl hŷn, pobl ag awtistiaeth ac anableddau corfforol, byddwch yn darparu cymorth i bobl yn eu cartrefi, gan gynorthwyo gyda thasgau neu anghenion gofal, a bennir yn aml ar y cyd â’r Gwasanaethau Cymdeithasol. Os ydych chi am wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl a gweithio i gyflogwr sy’n poeni’n fawr amdanoch chi, gallai hyn fod yr yrfa i chi. Os oes gennych ymrwymiad i alluogi pobl i fyw bywydau bodlon ac annibynnol, gydag agwedd hyblyg at y gwaith a thrwydded yrru lân lawn ddilys ar gyfer y DU, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Oherwydd natur y gwaith hwn, mae’n ofynnol i ni, yn ôl y ddeddfwriaeth, gael datgeliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer pob ymgeisydd llwyddiannus.

Cyswllt: Julie Bowen

ID y swydd: JB46