Gweithiwr Coed

Landybïe, Sir Gaerfyrddin
£8.80 yr awr
40 awr yr wythnos
28/04/2019

Rydym yn chwilio am Weithiwr Coed i ymuno â chwmni peirianneg GRP sydd ar flaen y gad o ran technoleg, dylunio a gweithgynhyrchu. Bydd y rôl wedi’i leoli o fewn yr adran gynhyrchu ble bydd yn ofynnol i’r gweithiwr pren gynllunio deunyddiau gwneud patrymau. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu arddangos profiad o weithio gyda phren neu waith coed, profiad o weithio mewn amgylchedd gweithgynhyrchu, y gallu i weithio i derfynau amser ac  yn gallu gweithio fel rhan o dîm yn effeithiol.

 

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech chi ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

 

Cyfeirnod y Swydd: DP147