Gweithiwr Cefnogi/Ymarferydd Ail-alluogi

Pontardawe
£16,800 (Yn gymesurol â Band 3 GIG)
37.5 awr yr wythnos
I’w gadarnhau

Mae elusen arweiniol Gymreig yn dymuno recriwtio Gweithiwr Cefnogi/Ymarferydd Ail-alluogi ar gyfer ei Chanolfan Ail-alluogi ym Mhontardawe. Byddwch yn ymgymryd â dyletswyddau priodol ym mhob maes yn ôl y gofyn ac yn unol â chyfarwyddyd yr Ymarferydd Rheoli, gan ddarparu cefnogaeth a goruchwyliaeth i westeion a hyrwyddo cynhwysiad, urddas, preifatrwydd ac ail-gymdeithasoli. Bydd gennych brofiad o weithio mewn cyd-destun iechyd meddwl i gleifion a bydd gennych ddealltwriaeth o sut y mae iechyd meddwl yn effeithio ar gymhelliant, sgiliau cymdeithasol a gweithgareddau byw beunyddiol.

Am ragor o wybodaeth ac i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen

Job ID: JB16