Gweinyddwr Gwerthu

Castell-nedd
£16,000 – £18,000 gan ddibynnu ar brofiad
Amser llawn 9:00 – 5:00
25/09/2018

Mae gan gwmni arwerthu cerbydau modur yng Nghastell-nedd sy’n tyfu’n gyflym gyfle cyffrous i recriwtio Gweinyddwr Gwerthu a fydd yn gallu hyrwyddo gwerthiannau, cynnal perthnasoedd da â chwsmeriaid a bod yn gyfrifol am restri eitemau i’w harwerthu. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddealltwriaeth dda o’r feddalwedd berthnasol, e.e. Microsoft Office, Google Drive, Gmail, Photoshop etc. Bydd gan ymgeiswyr sgiliau cyfathrebu a thrafod cadarn a bydd ganddynt TGAU neu gyfatebol mewn Saesneg a Mathemateg. Mae profiad mewn gwerthu dros y ffôn neu rolau gwerthu/gwasanaethau i gwsmeriaid eraill a phrofiad amlwg o fodloni targedau gwerthu’n llwyddiannus yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol.