Gweinydd Swyddfa

Fforestfach
Cyflog Byw Cenedlaethol
16 awr dros 4 diwrnod (yn hyblyg i fod yn addas i’r ymgeisydd iawn)
29/05/2017

 

Rydym yn recriwtio Gweinydd Swyddfa i gwmni o ymgynghorwyr ariannol yn ardal de Cymru. Mae gan ein cleient swyddfeydd yn y Bari ac yn Abertawe lle cynigir cyngor ar forgeisi, yswiriant amddiffyn, pensiynau a buddsoddi. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn weinydd cyffredinol yn swyddfa Abertawe. Byddwch yn cefnogi ein tîm gweinyddu prysur i roi cymorth i’r ymgynghorwyr ariannol.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys ymdrin â phost sy’n cyrraedd ac a anfonir, ffeilio, mewnbynnu data, paratoi ffeiliau cleientiaid newydd, ateb y ffôn ac ymdrin ag unrhyw dasg weinyddol a fydd yn ofynnol. Darperir hyfforddiant llawn. Fodd bynnag, rydym yn gwmni gweithredol ac yn entrepreneuraidd ac felly’n mae’n hanfodol y gall ymgeiswyr weithio ar eu menter eu hunain.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450

Cyswllt: Julie Bowen

Cyfeirnod swydd: JB25