Gweinydd Prentis

Abertawe
 £3.70ph (cyflog prentis)
Dydd Llun i ddydd Gwener 9.00am i 5.30 pm
Parhao

 

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno ag un o asiantaethau gwerthu eiddo annibynnol arweiniol de Cymru. Mae ein cleientiaid yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliad i ymgymryd â rôl Gweinydd Prentis. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu darparu gwasanaeth manwl ac effeithiol i holl staff y swyddfa. I’r ymgeisydd iawn, bydd hyfforddiant a datblygiad gyrfa posib. Ceir hefyd gyfle i ddatblygu sgiliau drwy fframwaith NVQ Lefel 2 Gweinyddu Busnes.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 284450

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP33