Gweinydd (Prentis)

Abertawe
Isafswm Cyflog Prentis (£3.70 yr awr am y flwyddyn gyntaf)
40 awr yr wythnos
21/06/2018

Mae ein cleient yn chwilio am Weinydd (Prentis) i ymuno ag un o gwmnïoedd teithio arweiniol de Cymru. Dyma’r cyfle perffaith am unigolyn sy’n awyddus i ddysgu amrywiaeth eang o sgiliau a chael profiad o weithio mewn amgylchedd swyddfa brysur. Bydd y rôl hon yn cynnwys gweithio yn yr adran weinyddu. Bydd gofyn i chi goladu a phrosesu dogfennaeth ôl-archeb cwsmeriaid, cwblhau archwiliadau ariannol ac archebu ar ffeiliau cwsmeriaid a mewnosod gwybodaeth ar daenlenni.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen

Cyfeirnod swydd: JB28