Gwarchodwr Sefydlog x 3

  Ffordd Fabian, Abertawe
   £7.50 p.h.
  Sifftiau 12 awr (6am-6pm/6am-6pm)
  Closing: 27/03/18

Rydym yn hysbysebu ar gyfer gwarchodwyr profiadol i weithio ar fangre ein cleient. Rolau gwarchodwyr sefydlog yw’r rhain a bydd yr unigolion llwyddiannus yn gyfrifol am gofnodi unrhyw un sy’n dod i’r safle neu’n ei adael, monitro sgriniau CCTV i sicrhau bod y safle’n ddiogel a phatrolio’r safle i sicrhau bod yr holl fynedfeydd yn ddiogel.

Am ragor o wybodaeth ac i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Contact: Daniel Parvin

Job ID: DP16