Goruchwylwyr Diogelwch a Stiwardiaid

Lleoliadau Amrywiol (Caerdydd, Pen-y-bont, Casnewydd, Abertawe, Bryste, Caerfaddon a Llundain)
Cyfraddau cyflog amrywiol (£10.00 yr awr i Oruchwylwyr Drysau, £9.50yr awr i Weithredwyr Diogelwch Digwyddiadau a £8.50 yr awr i Stiwardiaid Digwyddiadau)
Oriau rhan-amser
Cyfredol

Rydym yn chwilio am Oruchwylwyr Diogelwch a Stiwardiaid i weithio mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau, wyliau, stadia a drysau mewn ystod eang o leoliadau gwahanol. Mae ein cleient yn llwyr ymroddedig i sicrhau’r safonau uchaf o ran darparu diogelwch a gwasanaethau cwsmeriaid. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar drwydded SIA dilys. Mae trwydded yrru a mynediad i gerbyd yn ddymunol ond nad yw’r gofynion hyn yn hanfodol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP158