Gofalwyr yn y Cartref

Abertawe
£8.80 yn ystod yr wythnos gan gynnwys petrol (£9.45 ar y penwythnos gan gynnwys petrol)
Amrywiaeth o batrymau sifft (amser llawn, rhan-amser, nosweithiau a thros y penwythnos)
Parhaol

Mae gan ein cleientiaid fusnes teuluol ac maent yn chwilio am staff gofal yn y cartref er mwyn bodloni galw wrth ddiwallu anghenion gofal personol defnyddwyr y gwasanaeth, er mwyn rhoi urddas a hyrwyddo annibyniaeth pob defnyddiwr gwasanaeth. Bydd y gwaith ar draws Abertawe ac mae profiad blaenorol o ofalu yn ddymunol er nid yw’n hanfodol. Fodd bynnag, bydd yn rhaid eich bod yn gyffyrddus wrth ddarparu gofal personol i ddefnyddwyr gwasanaeth. Rhaid bod gennych drwydded yrru gyfredol a meddu ar eich cludiant eich hun oherwydd bydd y swydd hon yn cynnwys teithio.

I gyflwyno cais am y rôl hon, e-bostiwch gopi o’ch CV at daniel.parvin@gcs.ac.uk. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP23