Gofalwr

Abertawe
£8.50 – £9:00 yr awr
Rolau rhan-amser ac amser llawn ar gael
Parhaus

Mae ein cleient yn gwmni gofal yn y cartref arobryn sy’n recriwtio gofalwr profiadol i ymuno â’r tîm. Yn ddelfrydol, bydd gennych 3 blynedd o brofiad gofal yn y cartref ac yn meddu ar drwydded yrru lawn oherwydd byddwch yn ymweld â chleientiaid yn eu cartrefi. Rhaid i chi hefyd fod ar gael yn gynnar yn y bore, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Os ydych chi’n frwdfrydig dros helpu pobl hŷn i fod yn dawel eu meddyliau, cael ansawdd bywyd ac annibyniaeth, efallai mai dyma’r cyfle i chi.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450

Cyswllt: Julie Bowen
Cyfeirnod swydd: JB27