Glanhäwr

Treforys a Fforestfach
Yn uwch na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Rhan-amser
25/07/2018

Rydym yn recriwtio i fusnes glanhau teuluol bach. Mae ein cleient yn chwilio am lanhäwr rhan-amser. Byddai’r ymgeisydd llwyddiannus yn glanhau i ddau westy yn Nhreforys ac yn Fforestfach. Byddai’r prif ddyletswyddau’n cynnwys: newid cynfasau, gwneud gwelyau, hwfro a thynnu llwch i’r safon uchaf. Byddai profiad mewn rôl lanhau yn fantais ond darperir hyfforddiant llawn.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen
Cyfeirnod swydd: JB33