Datblygwr Iau/Graddedig

Abertawe
£16,000 i £18,000 y flwyddyn
Amser llawn
21/05/2018

Rydym yn chwilio am ddatblygwr brwdfrydig a dawnus i ymuno â thîm blaengar ein cleient sy’n datblygu apiau i’r we ac i ffonau symudol. Dyma gyfle gwych i raddedigion dawnus i fod yn rhan o fyd technoleg a gweithio mewn amgylchedd arloesol. Bydd ein cleient yn darparu hyfforddiant helaeth i’r ymgeisydd llwyddiannus.

DP4