Datblygwr Iau Prentis

Abertawe
£16,684 salary
37 awr yr wythnos
23/08/2018

Rydym yn recriwtio datblygwr iau prentis i ymuno â thîm datblygu mewnol. Bydd y swydd hon yn cynnwys defnyddio technoleg o’r radd flaenaf i gyflwyno rhaglenni symudol ac ar y we i’r Adran Drafnidiaeth, gan gyfrannu at ddiogelwch ar y ffyrdd i filiynau o gwsmeriaid ledled y DU. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn mwynhau gweithio gyda TG, datrys problemau a bod yn arloesol wrth greu datrysiadau. Mae ein cleient o hyd yn edrych am ffyrdd o wella meddalwedd a rhaglenni’r DU a bydd yn buddsoddi amser ynoch chi i feithrin y sgiliau sy’n helpu i wneud gwahaniaeth.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd ID: DP62