Darlunydd Gwe a Graffig dan hyfforddiant

Llanelli/Swansea
Cyflog prentisiaeth £3.70 yr awr
Amser llawn
I’w gadarnhau

Mae cwmni buddsoddiadau ariannol sy’n tyfu yn Llanelli yn chwilio am ddarlunydd gwe a graffig dan hyfforddiant. Fel aelod gwerthfawr o’r tîm, byddwch yn chwarae rôl hollbwysig wrth helpu i ddatblygu’r brand a chynyddu ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau mae’n eu cynnig. Dylai ymgeiswyr fod yn feddylwyr creadigol ac, yn ddelfrydol, byddant wedi astudio Dylunio Graffig/Gwe a meddu ar ddealltwriaeth o WordPress a mewnosodiadau ategion, ynghyd â’r gallu i ddefnyddio ieithoedd codio poblogaidd. Rhaid bod ymgeiswyr fod yn 16 i 19 oed oherwydd cyllido’r brentisiaeth. Wedi cwblhau’r brentisiaeth, mae’n bosib y byddwch yn gallu ymuno â’r tîm yn barhaol.

Cyswllt: Julie Bowen

Cyfeirnod: JB26