• Tîm GSGD

Cysylltu

Yn sgil yr heriau a’r ansicrwydd mewn perthynas â COVID-19, mae’r Coleg wedi penderfynnu.

gohirio unrhyw ddarpariaeth wyneb yn wyneb o ddydd Gwener 20 Mawrth. Mae hyn yn cynnwys ein Hyb Cyflogaeth yn Ffordd y Brenin. O ddydd lun 23 Mawrth, byddwn yn darparu ein gwasanaethau ar-lein ac o bell yn unig.

Bydd ein Hyfforddwyr gyrfa a’n Hymgynghowyr Gweithlu yn cysylltu â cleientiaid a chyflogwyr presennol i drafod eu gofynion cymorth a’u trefniadau cyswllt uniongyrchol. Ar gyfer cleientiaid/cyflogwyr newydd sy’n dymuno cael gafael ar gymorth, e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales neu cwblhewch ein ffurflen gyswllt isod.

Anfon neges atom

Cerys Howells