Cyswllt Cwsmeriaid a Thelewerthu

Abertawe
£16,000 – £17,000 (Pro rata)
Isafswm o 3 diwrnod llawn
22/01/2020

Rydym yn chwilio am Gyswllt Cwsmeriaid i ymuno â chwmni sy’n darparu bwyd i amrywiaeth o ysbytai, sefydliadau iechyd a chanolfannau gofal. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid ac yn sicrhau eu bod yn rhan ganolog o’u gwaith. Mae sgiliau cyfathrebu da yn hanfodol ar gyfer y rôl hon, ynghyd ag amynedd ac ymagwedd ofalgar a chydwybodol. Byddai meddu ar brofiad o weithio mewn rôl gwasanaethau cwsmeriaid / gwerthiant yn fantais i’r ymgeiswyr, yn ogystal â lefel cymwys o fewnbynnu data, rhifedd, logisteg trefnu a theithio, cyfathrebu llafar a’r gallu i ffocysu ar y cwsmeriaid.

 

Am ragor o wybodaeth, neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP196