Cynrychiolydd Cysylltiadau â Chwsmeriaid

Sgiwen
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Amser llawn
TBC

Rydym yn recriwtio Cynrychiolydd Cysylltiadau â Chwsmeriaid i ymuno ag un o ddarparwyr Hurio Faniau â Chytundeb a Llogi Faniau arweiniol y DU. Diben y swydd hon yw galluogi’r busnes i ffynnu drwy gefnogi gwerthu a gweithredu er budd gorau’r cleient ar bob adeg. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymdrin â dogfennaeth ariannol, cael yswiriant a nodiadau o dderbyniad, cymryd blaendaliadau llogi cychwynnol ac anfon cadarnhad lle bo angen. Bydd yr unigolyn delfrydol yn hyblyg, yn gyffyrddus wrth feithrin perthnasoedd â phobl, yn ymdrechu i gynnal bodlonrwydd cwsmeriaid ac yn gallu gweithio fel rhan o dîm.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd: DP66