Cynorthwyydd Teithwyr

Abertawe
Hyd at £95 yr wythnos
Rhan-amser – 12 awr yr wythnos
16/01/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer Cynorthwyydd Teithwyr i ymuno â chwmni coetsys annibynnol sy’n gweithredu gwasanaeth bws yn bennaf i ysgolion yn yr ardal, ynghyd â gwaith preifat. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo ar fysiau gyda phlant ysgolion cynradd (4-11 oed) a rhaid sicrhau bod diogelwch yr holl deithwyr yn hollbwysig. Bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus feithrin cydberthnasau a monitro’r plant ar y bws gan sicrhau bod rhywun ar gael i gasglu’r plant o’r bws. I gael ei ystyried ar gyfer y rôl, rhaid i’r ymgeisydd delfrydol ddangos ei fod yn ddymunol, yn groesawgar ac yn gyfeillgar.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Rhif Adnabod y Swydd: JB51