Cynorthwyydd Gwerthiant Teithio

Abertawe
Yn ddibynnol ar brofiad
Amser llawn
20/03/2019

Rydym yn recriwtio ar gyfer Cynorthwyydd Gwerthiant i weithio i dîm sefydledig o arbenigwyr teithio byd eang sy’n angerddol dros deilwra profiad gwyliau o’r radd flaenaf i gwsmeriaid. Bydd cyfrifoldebau’r rôl yn cynnwys gwneud archebion teithio, defnyddio system fwcio er mwyn sicrhau gwyliau, prosesi taliadau, cynghori cleientiaid a chyflawni targedau gwerthiant. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu dangos sgiliau rhyngbersonol rhagorol, yn gallu cyfathrebu’n hyderus ac yn broffesiynol, yn meddu ar sgiliau rhifedd a llythrennedd da ac yn gallu gweithio’n effeithiol fel rhan o dîm prysur.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech chi ymgeisio ar gyfer y swydd hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP133