Cynorthwyydd Cynnyrch

Abertawe
£16,000 y flwyddyn
Amser llawn
20/03/2019

Rydym yn recriwtio ar gyfer Cynorthwyydd Cynnyrch i ymuno a thîm profiadol a sefydledig o arbenigwyr teithio byd-eang sy’n angerddol dros deilwra profiadau gwyliau gwych i gwsmeriaid. Bydd gofyn i chi ddarparu cymorth gweinyddol i gydweithwyr yn yr adran gynnyrch (teilwra gwyliau). Bydd cyfrifoldebau’r rôl yn cynnwys rheoli galwadau ffôn ac e-byst, helpu adeiladu ac uwchlwytho pecynnau i’r rhyngrwyd, cydweithio â chyflenwyr lleol yn ogystal â sicrhau bod yr holl waith angenrheidiol yn cael ei gwblhau yn amserol. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dangos sgiliau rhyngbersonol rhagorol, yr hyder a’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ac yn broffesiynol, sgiliau rhifedd a llythrennedd yn ogystal â’r gallu i weithio’n dda fel aelod o dîm prysur.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y swydd hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP130