Cynorthwyydd Cynhyrchu

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
8:30am – 5:30pm dros 3 diwrnod
25/09/2018

Rydym yn recriwtio cynorthwyydd cynhyrchu i ymuno ag un o gwmnïau argraffu arweiniol y DU. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu dangos arferion TG da, bydd yn weithgar ac yn hyblyg er mwyn bodloni gofynion y busnes ynghyd â gallu dangos cymhelliad. Os byddwch yn llwyddiannus, bydd prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau’r swydd yn cynnwys gweithredu systemau fformat mawr ac arddangos, gorffen nwyddau â llaw, argraffu baneri a gweithio fel rhan o dîm.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd: DP65