Cynorthwyydd Cymorth Cwsmeriaid a Chynnyrch

Fforestfach
£18,000 y flwyddyn
Llun – Gwe 09:00 – 17:30
17/02/2020

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cymorth Cwsmeriaid a Chynnyrch i ymuno â chwmni cynyddol o’r DU sy’n arbenigo mewn offer a systemau diagnostig ceir uwch-dechnoleg. Fe fydd y rôl yn cynwys ymgymryd ag ystod eang o gyfrifoldebau, gan gynnwys ateb galwadau i gynorthwyo cwsmeriaid, prosesi gwerthiannau ac archebion, trefnu archebion yn barod i’w dosbarthu, paratoi cynnyrch ar gyfer eu gwerthu yn ogystal â delio ag ymholiadau dros y ffôn, drwy ebost a thrwy ymgysylltu’n uniongyrchol â’r unigolion. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu cyfathrebu’n dda gyda chwsmeriaid, yn gallu defnyddio Microsoft Office (ac yn ddelfrydol, SAGE) ac unigolyn trefnus iawn.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP203