Cynorthwyydd Cyfrifon

Llandeilo
Cyflog yn dibynnu ar brofiad
Dydd Llun i Ddydd Gwener 8:00am – 5:00pm (a phob yn ail fore dydd Sadwrn)
16/01/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer Cynorthwyydd Cyfrifon i ymuno â chwmni cyflenwi adeiladwyr annibynnol yn Ne Cymru. Byddwch yn ymgymryd â nifer o ddyletswyddau gan gynnwys bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau sy’n ymwneud ag anfonebau, credydau a gwybodaeth cyfrifon y cwsmeriaid, prosesi anfonebau, rheoli credydau yn ogystal â chyfrifoldebau cynorthwyydd cyfrifon cyffredinol eraill. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn broffesiynol ac yn gallu dangos lefel uchel o gyfrinachedd a disgresiwn, yn meddu ar sgiliau rhifedd a chyfathrebu da ac yn gallu gweithio mewn amgylcheddau amrywiol gan fod yn hyblyg ac yn ystwyth.

Am fwy o wybodaeth neu os am ymgeisio ar gyfer y swydd hon cysylltwch â ni ar: 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Adnabyddiad y Swydd: DP86