Cynorthwyydd Cyffredinol

Fforestfach
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Rhan amser
31/08/2019

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cyffredinol i ymuno â busnes teuluol sy’n arbenigo mewn gwerthu dillad sydd wedi’u personoli, dillad gwaith a Chyfarpar Diogelu Personol (PPE) ar-lein. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gorfod ateb y ffôn i gynorthwyo cwsmeriaid, prosesi archebion ar-lein, gwasg-argraffu dillad a bod yn barod i ymgymryd â hyfforddiant ar sut i ddefnyddio peiriannau brodwaith. Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau TG sylfaenol, yn hyblyg ac yn barod i ddysgu.

 

Am ragor o wybodaeth neu os hoffwch ymgeisio ar gyfer y rôl ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP179