Cynorthwyydd Cegin

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Rhan-amser (o leiaf 8 awr yr wythnos)
31/08/2019

Rydym yn recriwtio ar gyfer Cynorthwyydd Cegin i ymuno â lleoliad newydd sbon ar lan y môr yn Abertawe. Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm cyfeillgar a chalonnog sy’n angerddol am fusnes, cwsmeriaid a bwydlenni creadigol o fwydydd lleol. Rôl y Cynorthwyydd Cegin fydd sicrhau bod y gegin yn lân, yn drefnus ac yn cael ei chynnal, cynorthwyo cogyddion, cyflawni dyletswyddau glanhau cyffredinol, a gweithredu amrywiaeth o ddyletswyddau eraill pan fo angen. Dylai’r ymgeisydd delfrydol ddangos sgiliau cyfathrebu da, bod ag agwedd gadarnhaol a gallu gweithio dan oruchwyliaeth gyfyngedig.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y swydd hon ffoniwch ni ar 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Rhif Adnabod y Swydd: DP172