Cynorthwyydd Cegin

Gorseinon, Abertawe
Uwch na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Amser llawn
Parhaol

Rydym yn recriwtio ar gyfer cynorthwyydd cegin brwdfrydig a dibynadwy i ymuno â thîm lansio ein cleient mewn bwyty newydd yn ardal Gorseinon, Abertawe. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cynnig swydd barhaol, amser llawn gyda hyfforddiant NVQ achrededig a rhagolygon dyrchafu go iawn. Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd hon dylai’r ymgeisydd delfrydol allu dangos ei fod yn weithgar a dibynadwy. Bydd y rôl yn cynnwys gweithio yn ystod y dydd, y nos a’r penwythnos, gan gynnwys gwyliau banc. Mae profiad o weithio mewn cegin brysur yn fanteisiol ond nid yw’n hanfodol.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Rhif Adnabod y Swydd: DP77