Cynorthwyydd Cegin/Pen-cogydd

Abertawe
Isafswm cyflog cenedlaethol
Amser llawn
23/09/2019

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cegin/Pen-cogydd i ymuno â busnes teuluol yng nghanol dinas Abertawe. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol ymagwedd angerddol a bydd yn barod i ddysgu. Mae’r rôl hon yn cynnig dull ymarferol a buddiol o gefnogi busnes y teulu, ac felly, nid oes unrhyw dasg yn rhy fach, ac mae’n hanfodol bod yr unigolyn yn hyblyg. Darperir hyfforddiant.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y swydd hon ffoniwch ni ar 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Rhif Adnabod y Swydd: RC108