Cynorthwyyd Gweinyddu Gweithdy

Parc Anturiaeth Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Dydd Llun – Dydd Gwener (40 awr yr wythnos)
20/03/2019

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol i ymuno â busnes teuluol sy’n atgyweirio cerbydau. Bydd cyfrifoldebau’r ymgeisydd llwyddiannus yn cynnwys darparu darnau i’r ffitwyr, cadw llygad ar reolaeth y stoc (gan gynnal archwiliadau rheolaidd), bwcio cerbydau, mewnbynnu data’r anfonebau a chynorthwyo gyda chyfrifoldebau’r dderbynfa. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus drwydded yrru lawn, sgiliau sylfaenol mewn mathemateg a TG a diddordeb mewn mecaneg. Bydd trefn y gwaith yn amrywio o ddydd i ddydd a rhaid bod yn barod i gael dwylo budr ac olewog o ganlyniad i’r amgylchedd gwaith.

Am fwy i wybodaeth neu os am ymgeisio am y swydd, cysylltwch â ni ar: 01792 284450 or email info@betterjobsbetterfutures.wales.

Adnabyddiad y Swydd: DP91