Cynorthwywyr Gofal

Llangennith
£7.93 – £8.23 yr awr
Amser llawn/ran-amser
31/08/2019

Rydym yn chwilio am Gynorthwywyr Gofal i ymuno â Chartref Gofal/Nyrsio teuluol ym Mhenryn Gŵyr. Mae’n cleient yn gyfrifol am ryw 33 o westeion, ac yn canolbwyntio’n ar ddarparu amryw o anghenion gofal wrth sicrhau amgylchedd preswyl diogel i’r gwesteion. Mae’n cleient hefyd yn darparu gwasanaeth o safon uchel gyda darpariaeth 24 awr o ofal nyrsio. Dyma gyfle gwych i unrhyw un sy’n edrych i ymuno â thîm bach o weithwyr proffesiynol. Mae’n gyfle i chi adeiladu ar eich sgiliau a’ch profiad yn y sector gofal preifat.

 

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech chi ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP141