Cynorthwy-ydd Swyddfa

Baglan, Castell-nedd/Port Talbot
Cyflog i’w drafod gan ddibynnu ar brofiad
Amser llawn/parhaol
25/05/2018

Rydym yn recriwtio Cynorthwy-ydd Swyddfa i weithio mewn cwmni gwasanaethau ariannol sefydledig. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol ymagwedd gadarnhaol a bydd yn hyblyg ac yn frwdfrydig. Bydd dyletswyddau’n cynnwys cefnogaeth weinyddol i’r Rheolwr-gyfarwyddwr ac Ymgynghorwyr Ariannol sy’n gweithio yn y swyddfa. Croesewir ymgeiswyr profiadol neu ddibrofiad oherwydd darperir hyfforddiant mewn swydd. Yn ogystal â hyn, ceir hyfforddiant proffesiynol pellach yn y sector ariannol i’r ymgeisydd iawn.

Cyfeirnod swydd: DP31