Cynorthwy-ydd Cownter Masnach (Prentis)

Llansamlet
£6.00 yr awr (yn uwch nag Isafswm Cyflog Cenedlaethol i bobl ifanc rhwng 16 ac 20 oed)
8.00am – 5.00pm Dydd Llun i ddydd Gwener, a 8.00am – 12.00 canol dydd bob yn ail ddydd Sadwrn
13/06/2018

Mae ein cleientiaid yn arbenigo mewn pibelli hydrolig, gosodiadau pibelli a chyplyddion pibelli. Mae ganddynt ganolfannau gwasanaethu a thimau ar y safle yng Ngwlad Belg, yn yr Almaen, yn Iwerddon, yn yr Iseldiroedd ac yn y DU. Cewch eich cyflogi i gychwyn fel Cynorthwy-ydd Cownter Masnach a disgwylir i chi adeiladu dealltwriaeth o’r holl gynnyrch a systemau. Bydd y llwybr dilyniant yn arwain at swydd fel Peiriannydd Symudol yn y pendraw. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd ag agweddau amrywiol o’r busnes, gan gynnwys rhoi cymorth i gwsmeriaid wyneb yn wyneb gyda’u hymholiadau, dyletswyddau storfa cyffredinol megis casglu a phecynnu, rheoli stoc a diweddaru systemau mewnol gyda’r wybodaeth stoc berthnasol.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450

Cyswllt: Julie Bowen

Cyfeirnod swydd: JB24