Cynorthwy-ydd Bwyd a Diod

Canol Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Rhan-amser
11/07/2018

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Bwyd a Diod i ymuno ag un o fwytai a gwestai mwyaf sefydledig Abertawe. Prif ddiben y swydd hon fydd creu awyrgylch hamddenol a chyfeillgar a bod mor effeithiol  â phosib o ran gweithdrefnau, safonau a gwasanaeth i gwsmeriaid. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am sicrhau bod y bwyty a’r bar wedi’u paratoi ac y caiff bwyd a diod eu gweini’n gywir ac yn brydlon.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen
Cyfeirnod swydd: JB37