Cynghorydd Trethi dan Hyfforddiant

Abertawe
Yn dibynnu ar brofiad
Amser llawn
17/08/2018

Rydym yn recriwtio cynorthwyydd trethi i weithio’n agos fel gweinyddwr gydag adrannau trethi, archwilio a busnes i gynnal gwasanaethau rhagorol i gleientiaid. Prif gyfrifoldebau’r swydd fydd darparu cymorth i gydweithwyr ar faterion trethi sylfaenol, trefnu a blaenoriaethu llwyth gwaith gyda goruchwyliaeth isel gan y rheolwr ac ymdrin â ffurflenni CThEM a gofynion adrodd. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dangos sgiliau cyfathrebu ardderchog, hanes profedig o weithio mewn tîm a phrofiad wrth ddefnyddio Microsoft Office.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd: DP64