Cynghorydd Gwerthu (Prentis)

Abertawe
Isafswm Cyflog Prentis (£3.70 yr awr am y flwyddyn gyntaf)
40 awr yr wythnos
21/06/2018

Rydym yn recriwtio Cynghorydd Gwerthu (Prentis) i ymuno â chwmni teithio arweiniol yn Abertawe. Dyma’r cyfle perffaith am unigolyn sy’n awyddus i ddysgu amrywiaeth eang o sgiliau a chael profiad o weithio mewn amgylchedd swyddfa brysur. Prif swyddogaeth y rôl hon yw gwerthu criwsiau’n uniongyrchol i gwsmeriaid dros y ffôn a thrwy ymholiadau drwy e-bost. Disgwylir i chi gynnig gwasanaeth rhagorol ynghyd â chyngor arbenigol a sicrhau y bodlonir pob DPA.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen
Cyfeirnod: JB29