Cynghorydd Darnau Cerbydau

Llansamlet
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Amser Llawn 8:30am – 5:00pm
20/03/2019

Rydym yn recriwtio ar gyfer Cynghorydd Darnau Cerbydau i weithio i un o brif fasnachwyr ceir De Cymru. Bydd y cynghorydd yn sicrhau bod y darnau cywir yn cael eu rhoi yn y mannau cywir. Er mwyn sicrhau cywirdeb yn y rôl, bydd gan yr ymgeisydd delfrydol wybodaeth bersonol am gynhyrchion. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu. Bydd hefyd gan yr ymgeisydd delfrydol lygad am fanylder, sgiliau threfnu a chyfathrebu rhagorol, yn ogystal â sgiliau TG sylfaenol. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio’n agos a’r Rheolwr Darnau er mwyn monitro stoc a chwblhau gwaith papur, gan gydymffurfio a pholisïau a gweithdrefnau’r cwmni.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y swydd hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.
Cyfeirnod y swydd: DP122