Cynghorydd Cysylltiadau Cwsmeriaid (Prentis)

Abertawe
Isafswm Cyflog Prentis (£3.70 yr awr am y flwyddyn gyntaf)
40 awr yr wythnos
21/06/2018

Rydym yn recriwtio Cynghorydd Cysylltiadau Cwsmeriaid (Prentis) i ymuno â chwmni teithio arweiniol yn Abertawe. Dyma’r cyfle perffaith am unigolyn sy’n awyddus i ddysgu amrywiaeth eang o sgiliau a chael profiad o weithio mewn maes cysylltiadau â chwsmeriaid. Bydd y rôl hon yn cynnwys gweithio yn yr adran cwynion. Bydd gofyn i chi adolygu ac ymchwilio i gwynion gan gwsmeriaid, gan ymateb iddynt yn brydlon ac yn unol â rhwymedigaethau cyfreithiol y cwmni.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen
Cyfeirnod swydd: JB30