Cynghorydd Adwerthu

Gorseinon
Dibynnu ar brofiad
Amser llawn
25/07/2018

Rydym yn recriwtio Gweithiwr Stordy i ymuno â chwmni adwerthu a dosbarthu beiciau modur arweiniol yn Ne Cymru. Mae ein client yn chwilio am Gynghorydd Adwerthu i helpu i werthu dillad, cyfwisgoedd a nwyddau eraill i gwsmeriaid yn y siop. Byddwch yn gweithio mewn tîm bach a bydd eich swydd yn golygu gwella profiad y cleient, gan anelu i gynnal y safonau uchaf o ran boddhad cwsmeriaid. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol o leiaf dwy flynedd o brofiad gwerthu adwerthol a diddordeb a dealltwriaeth o feiciau modur. Bydd y rôl hon yn cynnig hyfforddiant ardderchog a gwir gyfleoedd am ddatblygiad gyrfa.

 

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen
Cyfeirnod swydd: JB35