Cyfwelwyr Ymchwil

Abertawe
£7.05 – £8.21 yr awr
Patrymau gweithio hyblyg – llawn amser neu ran amser
Parhaus

Rydym yn edrych am gyfwelwyr ymchwil ar y ffon i ymuno â sefydliad ymchwil gymdeithasol yn Abertawe. Bydd gofyn i ddeiliad y swydd sicrhau ei fod yn ymgymryd ag astudiaethau priodol wrth feddu ar yr arbenigedd, y diddordeb a’r adnoddau sydd angen er mwyn deall prosiectau ansoddol arbenigol llywodraethau lleol, cynghorau sir a’r gwasanaethau cyhoeddus. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar sgiliau cyfathrebu da, yn gyfforddus yn defnyddio’r ffon ac yn gallu meithrin perthynas. Bydd y cyfwelwyr yn ymgymryd â hyfforddiant eang er mwyn gallu cyflawni’r rôl.

Am wybodaeth bellach neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y swydd hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y swydd: DP109