Cyfleoedd Labro

Lleoliadau ledled Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Amser Llawn
21/10/2019

Ydych chi’n chwilio am waith labro?

Beth bynnag yw’ch profiad, eich cymwysterau neu’ch sefyllfa ynghylch cerdyn CSCS, cysylltwch â ni!

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: RC124