Cyfleoedd i Weithwyr Cymorth

Abertawe a’r ardaloedd cyfagos
£18,000 y flwyddyn
Amser llawn
23/09/2019

Mae gennym nifer o swyddi gwag ar gyfer Gweithwyr Cymorth ar draws ardal Abertawe. Mae’r gallu i yrru yn hanfodol oherwydd bydd gofynion y rôl yn cynnwys teithio i safleoedd gwahanol. Os oes gennych chi brofiad a diddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

I gael rhagor o wybodaeth neu i ymgeisio ar gyfer y rôl ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: RC115