Cyfleoedd i Gydlynwyr Prosiect

Abertawe a’r ardaloedd cyfagos
£23,000 y flwyddyn
Amser llawn
23/09/2019

Mae gennym nifer o swyddi gwag ar gyfer Cydlynwyr Prosiectau ar draws ardal Abertawe. Mae’r gallu i yrru yn hanfodol oherwydd bydd gofynion y rôl yn cynnwys teithio i safleoedd gwahanol. Os ydych chi’n meddu ar brofiad ac am gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: RC116