Cydosodydd

Llansamlet
£4.35 – £8.21 yr awr
40 awr yr wythnos
22/01/2020

Rydym yn chwilio am Gydosodydd i ymuno ag un o gwmnïoedd mwyaf blaenllaw’r DU o ran cynhyrchu, dylunio a gosod GRP a Thai Dur. Bydd y rôl yn cynnwys dilyn cyfarwyddiadau a gosod paneli, drysau a thoeau gwydr ffibr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu gweithio fel rhan o dîm, yn meddu ar sgiliau ‘DIY’ cadarn ac yn gallu gweithio i derfynau amser tynn.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP197