Cydlynydd Swyddfa

Canol Abertawe
£17,500 – £20,000, gan ddibynnu ar brofiad
 35 awr yr wythnos, 9:30am – 17:00pm
30/05/2018

Busnes technoleg newydd ac uchelgeisiol yng nghanol Abertawe yw ein cleient newydd. Mae ganddo brosiectau cyffrous yn y diwydiant rheilffyrdd, monitro llygredd a’r diwydiant trwm ac mae am ehangu ei dîm sy’n tyfu. Dyma gyfle cyffrous i ymuno fel cydlynydd swyddfa profiadol. Byddwch yn atebol i’r tîm gweithredol a byddwch yn ymgymryd ag amrywiaeth eang o dasgau gweinyddu swyddfa a chefnogi gweithredol. Prif ddiben y swydd yw sicrhau y caiff y swyddfa ei gweinyddu’n ddidrafferth a chynorthwyo gyda gweithredoedd bob dydd.

Cyfeirnod swydd: DP30