Crefftwr ag Aml Sgiliau

Abertawe
I’w drafod yn dibynnu ar brofiad
7.30am – 4.30pm Dydd Llun i Ddydd Gwener gyda rhai Sadyrnau
10/01/2018

Rydym yn recriwtio am Grefftwr Aml Sgiliau i ymuno a chwmni datblygu eiddo uchelgeisiol wedi ei leoli yn Abertawe. Mae ein cleient yn gwneud gwaith adnewyddu yn bennaf yn ardal Abertawe ar eiddo preswyl. Mae hwn yn gyfle ardderchog i rywun sy’n dymuno datblygu o fewn y cwmni a rheoli tim bach. Bydd dyletswyddau yn amrywio o, ond heb fod yn gyfyngedig i baentio ac addurno, gosod lloriau, diweddaru gwaith papur yn gywir, teilsio a thasgau eraill. Dylai’r ymgeisydd delfryfol fod â phrofiad o fewn y sector adeiladu, yn berchen ar ei gludiant ei hun, bod yn hyblyg ac yn brofiadol mewn defnyddio teclynnau pŵer.

Am ragor o wybodaeth neu i geisio am y rôl hon cysylltwch â ni ar 01792 284450.

ID Swydd: DP82