Cogydd

Gorseinon
Dibynnu ar brofiad
Amser llawn/rhan-amser
25/07/2018

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Gogydd ymuno â thîm presennol ein cleient. Bydd gennych brofiad o weithio’n dda mewn amgylchedd prysur iawn a byddwch yn gallu creu ‘pryd y dydd’ o’r newydd. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus bersonoliaeth afieithus a’r gallu i arlwyo ar gyfer holl anghenion ein cwsmeriaid. Byddai gallu dechrau ar unwaith yn fuddiol, yn ogystal â gallu rheoli’r bwyty pan na fydd y Rheolwr yno. Dylai fod gennych dystysgrif hylendid bwyd sylfaenol lefel 2 a bod yn wybodus am alergau bwyd.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen
Cyfeirnod swydd: JB36